TTK Madde 1035

aa) Gemi malikinin borcu ödeme hakkı
MADDE 1035 (1) Alacak, malike karşı muacceliyet kazanır yahut borçlu borcunu ödemek hakkına sahip olursa, malik borcu ödeyebilir.
(2) Malik, parayı tevdi veya takas etmek suretiyle de alacaklının hakkını yerine getirebilir.

Alakalı Yazılar

“TTK Madde 1035”

  1. GEREKÇE/Madde 1035 – 6762 sayılı Kanunun 914 üncü maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.