6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 1040

cc) Devri genel hükümlere tabi alacaklar
MADDE 1040 (1) Birikmiş faizlere, diğer ikincil edimlere, bildirim ve takip giderlerine veya 1022 nci maddenin ikinci fıkrasında yazılı hususlara ilişkin alacakların devri ve malik ile yeni alacaklı arasındaki hukuki ilişki, alacağın devrine ilişkin genel hükümlere tabidir.
(2) Yukarıda yazılı alacaklar hakkında gemi siciline güvenle ilgili 983 üncü maddenin birinci ve ikinci fıkraları uygulanmaz.

Alakalı Yazılar

1 thought on “TTK Madde 1040”

  1. GEREKÇE/Madde 1040 – 6762 sayılı Kanunun 923 üncü maddesinden cüz’i bazı değişikliklerle alınmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.