6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 1041

aa) İpoteğin içeriğinin değiştirilmesi
MADDE 1041 (1) Gemi ipoteğinin içeriğinin değiştirilmesi için malik ile alacaklı arasında bu hususta imzaları noterce onaylı bir anlaşma yapılması veya gemi sicil müdürlüğünde anlaşmaları ve değişikliğin gemi siciline tescili gereklidir. Tescile 1016 ncı maddenin birinci fıkrası hükmü uygulanır.
(2) Gemi ipoteği üçüncü bir kişinin hakkı ile sınırlandırılmış bulunuyorsa, değişikliğe o kişinin de onayı gerekir. Onay, sicil müdürlüğüne veya lehine değişiklik yapılacak kişiye beyan edilmelidir. Onaydan rücu edilemez.

Alakalı Yazılar

1 thought on “TTK Madde 1041”

  1. GEREKÇE/Madde 1041 – 6762 sayılı Kanunun 924 üncü maddesinden değiştirilerek alınmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.