6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 1045

bbb) Alacaklı ve malik sıfatlarının birleşmesi
MADDE 1045 (1) Gemi ipoteği ile mülkiyetin aynı kişide birleşmesi ile ipotek düşer.
(2) Borçlu, gemi malikinden başka bir kişi olduğu veya alacak üzerinde bir rehin veya intifa hakkı bulunduğu takdirde ipotek devam eder. Şu kadar ki, gemi maliki alacaklı sıfatı ile geminin paraya çevrilmesini isteyemez ve faiz alacakları için gemi teminat oluşturmaz.

Alakalı Yazılar

1 thought on “TTK Madde 1045”

  1. GEREKÇE/Madde 1045 – 6762 sayılı Kanunun 928 inci maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.