6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 1047

ddd) Birlikte gemi ipoteğinde ipoteğin borçluya geçmesi
MADDE 1047 (1) Birlikte gemi ipoteğinde borçlu, 1038 inci maddenin altıncı fıkrasında yazılı hâlde, ipotekli gemilerden yalnız birinin malikine veya onun hukuki seleflerine rücu hakkına sahip olursa, ancak bu gemi üzerindeki ipotek kendisine geçer; diğer gemiler üzerindekiler düşer.

Alakalı Yazılar

1 thought on “TTK Madde 1047”

  1. GEREKÇE/Madde 1047 – 6762 sayılı Kanunun 937 nci maddesinden başlığı değiştirilmek suretiyle alınmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.