6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 1049

aaa) Tarafların anlaşması
MADDE 1049 (1) İpotekli alacaklı ile gemi malikinin, ipoteğin kaldırılması hususunda 1015 inci maddenin ikinci fıkrasında öngörüldüğü şekilde anlaşmaları ve ipotek kaydının gemi sicilinden silinmesi ile ipotek sona erer. Şu kadar ki, ipotek üzerinde hak sahibi kişiler varsa onların da onayları şarttır.

Alakalı Yazılar

1 thought on “TTK Madde 1049”

  1. GEREKÇE/Madde 1049 – Tarafların anlaşarak alacağın güvencesini teşkil eden ipoteği sona erdirebileceklerini açıklamak üzere, Tasarıya eklenen yeni bir hükümdür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.