1 thought on “TTK Madde 1051”

  1. GEREKÇE/Madde 1051 – Madde belli bir süre için kurulan ipoteğin, mücerret bu sürenin geçmesi ile kendiliğinden sona ereceğini açıklamak üzere Tasarıya eklenen yeni bir hükümdür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.