TTK Madde 1058

5. Uygulanacak hükümler
MADDE 1058 (1) Yapı hâlindeki gemiler üzerindeki ipotekle ilgili özel hükümler saklı kalmak üzere, 1014 ilâ 1053 üncü madde hükümleri bu tür ipoteklere de uygulanır.

Alakalı Yazılar

“TTK Madde 1058”

  1. GEREKÇE/Madde 1058 – Madde, 6762 sayılı Kanunun 942 nci maddesinden, gemi mülkiyeti ile ilgili yollamalar çıkartılmak suretiyle alınmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.