6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 106

II – Özel ve yazılı yetki gerektiren hâller
MADDE 106 (1) Müvekkilinin özel ve yazılı izni veya vekâleti olmadan acente, bizzat teslim etmediği malların bedelini kabule ve bedelini bizzat ödemediği malları teslim almaya yetkili olmadığı gibi bu işlemlerden doğan alacağı yenileyemez veya miktarını indiremez.

Alakalı Yazılar

0 thoughts on “TTK Madde 106”

 1. GEREKÇE/Madde 106 – Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 120 nci maddesinden alınmıştır. Hükümdeki “kabza” kelimesi yerine “kabule” kullanılmıştır.

 2. Prof. Dr. Arslan KAYA’nın Madde Açıklaması
  ‘‘TTK m. 106 (Özel ve yazılı yetki gerektiren haller)
  TTK m. 106 hükmü eTTK m. 120 hükmünün tekrarıdır. Gerekçede, redaksiyon dışında sadece “kabz” kelimesi yerine “kabul” kelimesinin kullanıldığı belirtilmekle birlikte, tek değişiklik bu değildir. Maddenin dili, günümüz Türkçesine uyarlanırken “tecil.. edilemez” ibaresinin yerine “yenileyemez” kelimesi seçilmiştir.
  Kanaatimizce, her iki değişiklik de hatalıdır. Öncelikle “kabz” ve “kabul” kelimeleri, ortak içerik anlamları olmakla birlikte, aynı değildirler. Daha da önemlisi, “tecil” kelimesinin anlamı “ertelemek”, “mehil tayin etmek”tir. Oysa “yenileme” tamamen teknik bir kavramdır ve TBK’ya göre borcu sona erdiren sebeplerdendir (TBK m. 195-204).
  Belirtelim ki, tecil, vade tayininden de farklıdır. Vade, teknik-hukuki bir kavramdır ve borçlar hukukundaki genel anlam ve işlevi yanında, ilgili olduğu alana göre kendisine farklı sonuçlar bağlanmıştır.’’
  Arslan KAYA, ‘‘Acentelik İle İlgili Yenilikler’’, Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Ticari İşletme Hukuku Alanında Getirdiği Yenilikler Sempozyumu, 25-26 Kasım 2011, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayını, s. 59

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.