6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 1066

III- Paydaş donatanlar arasındaki ilişkiler
MADDE 1066 (1) Paydaş donatanlar arasındaki hukuki ilişkiler ile donatma iştirakinin temsili, paydaşlar arasındaki sözleşme hükümlerine tabidir. Sözleşmede hüküm bulunmayan durumlarda, 1067 ilâ 1087 nci maddeler uygulanır.

Alakalı Yazılar

1 thought on “TTK Madde 1066”

  1. GEREKÇE/Madde 1066 – 6762 sayılı Kanunun 952 nci maddesinden değiştirilerek alınmıştır. “Donatma iştirakinin temsili”, üçüncü kişilerle olan dış ilişkilerin de sözleşme hükümlerine tâbi olduğunu belirtmek için madde metnine dahil edilmiştir. 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun diline uygunluğu sağlamak üzere “müşterek donatanlar” ibaresinin yerine “paydaş donatanlar” ibaresi kullanılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.