6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 1068

a) Atanması ve görevden alınması
MADDE 1068 (1) Donatma iştirakinin işlerinin görülmesi için oy çoğunluğu ile bir gemi müdürü atanabilir. Paydaş donatanlardan olmayan bir gemi müdürünün atanması için oybirliği şarttır.
(2) Gemi müdürü, sözleşmenin feshinden doğan hakları saklı kalmak üzere, her zaman oy çoğunluğuyla görevden alınabilir.
(3) Gemi müdürünün atanması ve görevden alınması ticaret ve gemi sicillerine tescil olunur.

Alakalı Yazılar

1 thought on “TTK Madde 1068”

  1. GEREKÇE/Madde 1068 – 6762 sayılı Kanunun 954 üncü maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.