6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 1074

bb) Defter tutma ve belgeleri saklama yükümlülüğü
MADDE 1074 (1) Gemi müdürü, iştirak işlerine ilişkin ayrı bir defter tutmak ve iştirak işleri dolayısıyla aldığı belgeleri ve verdiği belgelerin suretlerini düzenli bir şekilde saklamak zorundadır.

Alakalı Yazılar

1 thought on “TTK Madde 1074”

  1. GEREKÇE/Madde 1074 – 6762 sayılı Kanunun 960 ıncı maddesinin birinci cümlesinden alınmıştır. Bu maddenin, bilgi verme ve belgeleri gösterme yükümlülüğünü düzenleyen diğer hükümleri, daha ziyade hesap verme yükümlülüğüne ilişkin olduğundan, Tasarının 1075 inci maddesine aktarılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.