6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 1080

1. İştirakin borçlarından dolayı üçüncü kişilere karşı sorumluluğu
MADDE 1080 (1) Deniz alacaklarından sorumluluğun sınırlandırılmasıyla ilgili hükümler saklı kalmak üzere, paydaş donatanlar, iştirakin borçlarından dolayı üçüncü kişilere karşı iştirak payları oranında şahsen sorumludurlar.

Alakalı Yazılar

1 thought on “TTK Madde 1080”

  1. GEREKÇE/Madde 1080 – 6762 sayılı Kanunun 969 uncu maddesinin birinci fıkrasından, deniz alacaklarından sorumluluğun sınırlandırılmasıyla ilgili hükümler saklı tutularak ve dili güncelleştirilerek alınmıştır. 6762 sayılı Kanunun hükmünün ikinci fıkrası, Tasarının 1081 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan hüküm dolayısıyla gerek görülmediğinden, bu maddeye alınmamıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.