TTK Madde 1099

2. Tespit edilecek konular
MADDE 1099 (1) Yolculuğun önemli olayları, özellikle kazalar ve zararın önüne geçilmesi veya azaltılması için alınan önlemler tam ve açık olarak mahkemece veya konsoloslukça tespit edilir.

Alakalı Yazılar

“TTK Madde 1099”

  1. GEREKÇE/Madde 1099 – Madde, 6762 sayılı Kanunun 983 üncü maddesinden, konsolosluklar da ilave edilerek alınmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.