6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 110

II – Haber verme yükümlülüğü
MADDE 110 (1) Acente, üçüncü kişilerin kabule yetkili olduğu beyanlarını, bölgesindeki piyasanın ve müşterilerin finansal durumunu, şartlarını, bunlarda meydana gelen değişiklikleri ve yapılan işlemlere ilişkin olarak müvekkilini ilgilendiren bütün hususları ona zamanında bildirmek zorundadır.
(2) Acente, müvekkilin açık talimatı olmayan konularda, emir alıncaya kadar işlemi geciktirebilir. Ancak, işin acele nitelik taşıması nedeniyle durum müvekkilinden talimat almaya müsait olmazsa veya acente en yararlı şartlar çerçevesinde harekete yetkiliyse, basiretli bir tacir gibi kendi görüşüne göre işlemi yapar.

Alakalı Yazılar

0 thoughts on “TTK Madde 110”

  1. GEREKÇE/Madde 110 – Bu madde, 6762 sayılı Kanunun 124 üncü maddesinden alınmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.