TTK Madde 1102

VIII- Donatanın menfaatlerini koruma
MADDE 1102 (1) Kaptan, gemi zayi olsa bile, gerektiği sürece donatanın menfaatlerini korumakla yükümlüdür.

Alakalı Yazılar

“TTK Madde 1102”

  1. GEREKÇE/Madde 1102 – 6762 sayılı Kanunun 1015 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinden, kaptanın deniz raporu düzenlettirilmesiyle ilgili görevi Tasarının 1098 inci maddesinde hükme bağlandığından onunla ilgili ibare metinden çıkartılmak suretiyle alınmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.