6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 1120

B) Gemi kira senedi
MADDE 1120 (1) Gemi kira sözleşmesinin taraflarından her biri, giderini vermek koşuluyla, sözleşme şartlarını içeren ve gemi kira çarter partisi olarak adlandırılan bir gemi kira senedi düzenlenmesini ve kendisine verilmesini isteyebilir.

Alakalı Yazılar

1 thought on “TTK Madde 1120”

  1. GEREKÇE/Madde 1120 – Madde, taraflara birbirlerinden sözleşmenin şartlarını içeren bir belge isteme yetkisi vermektedir. Böyle bir belgenin düzenlenmesi geçerlilik değil, ispat şartı olarak öngörülmüştür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.