TTK Madde 1122

I- Geminin kullanılmasından doğan istemler
MADDE 1122 (1) Kiracı, üçüncü kişilerin, geminin işletilmesinden dolayı, kiraya verene karşı yöneltecekleri tüm istemleri karşılamak yükümlülüğü altındadır.

Alakalı Yazılar

“TTK Madde 1122”

  1. GEREKÇE/Madde 1122 – 1966 tarihli Fransız Kanununun 11 inci maddesinden alınmıştır. Geminin kullanılmasından doğan bütün borçların kiracıya ait olduğu, dolayısıyla gemi sahibinin bu sıfatla kiracının borçlarını ifa etmek zorunda kalması halinde kiracıya rücu edebileceği açıklığa kavuşturulmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.