6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 1133

I- Tahsis edenin borçları
MADDE 1133 (1) Tahsis eden, geminin teknik yönetimini üstlenir. Bu amaçla tahsis eden, belirlenen gemiyi;
a) Kararlaştırılan tarihte ve yerde hazır bulundurmak,
b) Sözleşme süresince gemiyi denize ve yola elverişli ve sözleşmede belirtilen amaca uygun bir hâlde bulundurmak,
ile yükümlüdür.

Alakalı Yazılar

1 thought on “TTK Madde 1133”

  1. GEREKÇE/Madde 1133 – 1966 tarihli Fransız Kanununun 7 nci maddesiyle Fransız Kanun Hükmündeki Kararnamesinin 19 uncu maddelerinden alınan bu hükümde tahsis edenin üstlendiği teknik yönetim borcunun kapsamı düzenlenmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.