6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 1134

II- Geminin ticari yönetimi
MADDE 1134 (1) Geminin, ticari yönetimi tahsis olunana aittir.
(2) Kaptan, tahsis olunanın geminin ticari yönetimine ilişkin olarak zaman çarteri sözleşmesi hükümleri çerçevesinde kendisine verdiği bütün talimatlara uymak zorundadır.

Alakalı Yazılar

1 thought on “TTK Madde 1134”

  1. GEREKÇE/Madde 1134 – 1966 tarihli Fransız Kanun Hükmünde Kararnamesinin 20, 21 ve 22 nci maddelerinden alınmış olan bu maddede tahsis edenin geminin ticarî yönetimini çarterere bırakma borcu düzenlenmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.