6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 1143

II- Yükleme giderleri
MADDE 1143 (1) Sözleşme, yükleme limanı düzenlemeleri ve bunlar yoksa yerel teamül ile aksi öngörülmüş olmadıkça, eşyanın gemiye kadar taşıma gideri taşıtana, yükleme gideri ise taşıyana aittir.

Alakalı Yazılar

1 thought on “TTK Madde 1143”

  1. GEREKÇE/Madde 1143 – 6762 sayılı Kanunun 1021 nci maddesinden, mehaz Alm. TK.’nın 561 inci paragrafıyla karşılaştırılarak ve dili güncelleştirilerek alınmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.