TTK Madde 1166

I- Demirleme yeri
MADDE 1166 (1) Kaptan, eşyayı boşaltmak için gemiyi sözleşmede kararlaştırılan yere demirler.
(2) Sözleşmede yalnızca, geminin boşaltma yapacağı liman veya bölge kararlaştırılmamışsa, gemi, bu liman veya bölge için tahsis edilmiş bekleme alanında boşaltma yerinin belirlenmesini bekler.

Alakalı Yazılar

“TTK Madde 1166”

  1. GEREKÇE/Madde 1166 – Tasarının 1142 nci maddesinden boşaltma limanına uyarlanarak alınmıştır. O madde için verilmiş olan gerekçeler, burada da aynen geçerlidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.