6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 1220

2. Kaptanın haklı bir sebeple rotadan sapması
MADDE 1220 (1) Kaptanın denizde can ve eşya kurtarmak veya diğer bir haklı sebeple rotadan sapmış olması, tarafların hak ve yükümlülüklerini etkilemez ve taşıyan bu yüzden doğacak zararlardan sorumlu olmaz.
(2) Türk Medenî Kanununun 2 nci maddesi hükmü saklıdır.

Alakalı Yazılar

1 thought on “TTK Madde 1220”

  1. GEREKÇE/Madde 1220 – 6762 sayılı Kanunun 1091 inci maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.