TTK Madde 1251

I- Kaptanın talimatına uyma
MADDE 1251 (1) Yolcu, kaptanın, gemide düzenin sağlanmasına yönelik tüm talimatına uymak zorundadır.

Alakalı Yazılar

“TTK Madde 1251”

  1. GEREKÇE/Madde 1251 – 6762 sayılı Kanunun 1120 inci maddesinden alınan bu hüküm sonradan 1974 Atina Sözleşmesine göre gözden geçirilen Alm. TK.’nın 665 inci paragrafına da uygundur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.