TTK Madde 1255

G) Ölen yolcunun bagajı
MADDE 1255 (1) Yolcu, yolculuk sırasında ölürse, 915 inci madde hükmü uygulanır.

Alakalı Yazılar

“TTK Madde 1255”

  1. GEREKÇE/Madde 1255 – 6762 sayılı Kanunun 1130 uncu maddesinin üçüncü fıkrasından alınmıştır. Ancak, yolculuk sırasında ölen yolcunun bagajını koruma yükümlülüğü doğrudan doğruya yolcu taşıma sözleşmesinin diğer tarafını teşkil eden taşıyana tahmil edilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.