6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 126

C) Uygulanacak kanun hükümleri
MADDE 126 (1) Her şirket türüne özgü hükümler saklı kalmak şartıyla, Türk Medenî Kanununun tüzel kişilere ilişkin genel hükümleri ile bu Kısımda hüküm bulunmayan hususlarda Türk Borçlar Kanununun adi şirkete dair hükümleri her şirket türünün niteliğine uygun olduğu oranda, ticaret şirketleri hakkında da uygulanır.

Alakalı Yazılar

0 thoughts on “TTK Madde 126”

  1. GEREKÇE/Madde 126 – Madde, 6762 sayılı Kanunun 138 inci maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır .

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.