6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 1261

VI- Birlikte kusur
MADDE 1261 (1) Taşıyan, ölümüne, yaralanmasına, bagajının zayi olmasına veya hasara uğramasına yolcunun kastının veya ihmalinin sebebiyet verdiğini ya da bunda etkisinin bulunduğunu ispat ederse, mahkeme, taşıyanın kısmen veya tamamen sorumlu olmadığına karar verebilir.

Alakalı Yazılar

1 thought on “TTK Madde 1261”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.