6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 1265

X- Taşıyanın adamlarının savunmaları ve sorumluluk sınırları
MADDE 1265 (1) Taşıyanın veya fiilî taşıyanın adamları aleyhine bu Bölümde düzenlenen zararlar dolayısıyla dava açılmışsa, bu kişiler, zararın görevlerini yerine getirdikleri sırada meydana gelmiş olduğunu ispatlamak şartıyla, taşıyana ve fiilî taşıyana bu Bölümde tanınan savunma imkânlarından ve sorumluluk sınırlarından yararlanabilirler.

Alakalı Yazılar

1 thought on “TTK Madde 1265”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.