6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 1276

2. Gemiye düşen garame payı için teminat
MADDE 1276 (1) Geminin 1279 uncu maddeye göre zararın tespiti ve paylaştırılması gereken limandan ayrılabilmesi için, gemiye düşen garame paylarına karşılık olarak yükle ilgililere teminat gösterilmesi zorunludur.

Alakalı Yazılar

1 thought on “TTK Madde 1276”

  1. GEREKÇE/Madde 1276 – Alm. TK.’nın 1972 değişikliğinden önceki 730 uncu paragrafından iktibas edilmiş olan 6762 sayılı Kanunun 1205 inci maddesinden alınmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.