TTK Madde 1293

E) Şekil şartı yokluğu
MADDE 1293 (1) Çatma sonucu uğranılan zararın tazmini için açılacak davalar öncesinde bir ihtar düzenlenmesine veya başkaca bir şekil şartının yerine getirilmesine gerek yoktur.

Alakalı Yazılar

“TTK Madde 1293”

  1. GEREKÇE/Madde 1293 – Bu hüküm, 1910 Sözleşmesinin 6 ncı maddesinın birinci fıkrasından alınmıştır. 6762 sayılı Kanunda bulunmaması bir eksiklik olarak değerlendirilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.