6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 130

3. Sorumlu olma
MADDE 130 (1) Sermaye olarak şirkete alacaklarını devretmiş olan bir ortak, alacaklar şirketçe tahsil edilmiş olmadıkça sermaye koyma borcundan kurtulmaz.
(2) Alacak, vadesi gelmemiş ise aksi kararlaştırılmış olmadıkça, vade gününden, muaccel ise şirket sözleşmesi veya esas sözleşme tarihinden itibaren bir ay içinde şirketçe tahsil edilmelidir.
(3) Her ne sebeple olursa olsun, bu süre içinde tahsil edilemediği takdirde, gecikmeden dolayı şirketin tazminat hakkına halel gelmemek şartıyla, ortak, sürenin bitiminden itibaren geçecek günlerin temerrüt faizini de öder.
(4) Alacak kısmen tahsil edilmişse, yukarıdaki hükümler tahsil edilmemiş olan kısım hakkında geçerlidir.

Alakalı Yazılar

0 thoughts on “TTK Madde 130”

  1. GEREKÇE/Madde 130 – Madde, 6762 sayılı Kanunun 142 nci maddesinden alınmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.