6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 1301

2. Sözleşmenin uyarlanması veya iptali
MADDE 1301 (1) Kurtarma sözleşmesi, yanlış yönlendirme veya tehlikenin etkisi altında yapılmış ve kabul edilen şartlar hak ve nasafet ilkelerine aykırı bulunmuş yahut kurtarma ücreti, yapılan hizmetlerle aşırı derecede oransız bulunmuşsa, istem üzerine sözleşme mahkeme tarafından mevcut şartlara uyarlanabilir yahut iptal olunabilir.

Alakalı Yazılar

1 thought on “TTK Madde 1301”

  1. GEREKÇE/Madde 1301 – 1910 Sözleşmesinin 7 nci maddesinden, Alm. TK.’nın 2001 değişikliğinden önceki 747 nci paragrafı vasıtasıyla 6762 sayılı Kanunun 1228 inci maddesine iktibas edilmiş olan bu hüküm, 1989 Sözleşmesinin 7 nci maddesine uygun olarak muhafaza edilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.