6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 131

4. Karineler
MADDE 131 (1) Sermaye olarak konulan ayınlara, bilirkişi tarafından biçilecek değerler, ilgililerce kabul edilmiş sayılır.
(2) Şirket sözleşmesinde veya esas sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa, sermaye olarak konan ayınların mülkiyeti şirkete ait ve haklar şirkete devredilmiş olur.
(3) Hizmet karşılığı olarak verilecek ücretin kısmen veya tamamen kâra iştirak suretiyle ifası kararlaştırıldığı takdirde bu kayıt çalışanlara ortak sıfatını vermez.

Alakalı Yazılar

0 thoughts on “TTK Madde 131”

  1. GEREKÇE/Madde 131 – Madde, 6762 sayılı Kanunun 143 üncü maddesinden alınmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.