6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 1311

f) Ücretten mahrumiyet
MADDE 1311 (1) Kurtaran, kurtarma faaliyetini kendi kusuruyla zorunlu kılmış veya daha da güçleştirmiş yahut hileli davranış sayılan ya da dürüstlüğe sığmayan diğer hareketlerde bulunmuş ise, kurtarma ücretinden tamamen veya kısmen mahrum bırakılabilir.

Alakalı Yazılar

1 thought on “TTK Madde 1311”

  1. GEREKÇE/Madde 1311 – Bu hüküm, 1989 Sözleşmesinin 18 inci maddesinden alınmıştır. Aynı kural, 1910 Sözleşmesinin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasından, Alm. TK.’nın 2001 değişikliğinden önceki 748 inci paragrafı vasıtasıyla, 6762 sayılı Kanunun 1229 uncu maddesine iktibas olunmuştu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.