6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 1314

4. Ödeme zamanı ve teminat
MADDE 1314 (1) Kurtarılan şeyler 1303 üncü maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi uyarınca teslim alınırken, borçlular, kurtaranın bu Bölümde düzenlenen alacaklarından kendi paylarına düşen paraları ödemek veya kurtaranın istemi üzerine bu paralar için faizi ve yargılama giderlerini de kapsayacak şekilde teminat göstermek zorundadır.

Alakalı Yazılar

1 thought on “TTK Madde 1314”

  1. GEREKÇE/Madde 1314 – Maddede, 1989 Sözleşmesinin 21 inci maddesinin birinci fıkrasına paralel olarak, kurtarılan eşyanın teslimi anında kurtarma ücretinin ödeneceği veya güvence gösterileceği bildirilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.