6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 1316

6. Avans
MADDE 1316 (1) Kurtaranın alacakları hakkında karar vermeye yetkili olan mahkeme veya hakem  kurulu, kurtarana  bir ara kararı  ile durumun  gereklerine  göre uygun  bir miktar avans ödenmesine karar verebilir. Kurtaranın avansı alabilmesi, teminat göstermesine bağlanabilir. Avans ödenmesi hâlinde, 1314 üncü maddede düzenlenen teminat miktarı da bu oranda indirilir.

Alakalı Yazılar

1 thought on “TTK Madde 1316”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.