0 thoughts on “TTK Madde 132”

  1. GEREKÇE/Madde 132 – Madde, 6762 sayılı Kanunun 144 üncü maddesinden alınmıştır. Ancak Tasarıda “kanunlarda” denilerek madde Türk Ticaret Kanununa özgülenmemiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.