TTK Madde 1325

V- Devri ve intikali
MADDE 1325 (1) Gemi alacağının devri veya intikali ile bu alacağın verdiği kanuni rehin hakkı da devredilmiş veya intikal etmiş olur.

Alakalı Yazılar

“TTK Madde 1325”

  1. GEREKÇE/Madde 1325 – Fer’i nitelik taşıyan rehin hakkının kendisi için tesis edildiği alacak hakkına bağlılığı ilkesini kabul eden 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu esaslarıyla da uyum içerisindeki bu hüküm, 1993 tarihli Sözleşmenin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasından alınmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.