6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 1361

d) Haksız ihtiyati haciz sebebiyle açılacak tazminat davası hakkında
MADDE 1361 (1) İhtiyati haciz kararı veren mahkeme, haksız çıkan alacaklı aleyhine açılacak tazminat davasını da görmeye yetkilidir.
(2) Deniz alacağının esası hakkında yurtiçinde veya yurt dışında mahkemede veya hakem önünde dava açılmışsa, bu davanın sonuçlanması, tazminat davası yönünden bekletici sorun oluşturur.

Alakalı Yazılar

1 thought on “TTK Madde 1361”

  1. GEREKÇE/Madde 1361 – 2004 sayılı Kanunun 258 inci maddesinin dördüncü fıkrasında düzenlenmiş olan bu yetki kuralı, 1999 tarihli Sözleşmenin 6 ncı maddesinin ikinci ilâ dördüncü fıkraları doğrultusunda Tasarıda düzenlenmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.