6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 1364

a) İhtiyati haciz kararının icrası
MADDE 1364 (1) Alacaklı, ihtiyati haciz kararının verildiği tarihten itibaren üç iş günü içinde kararı veren mahkemenin yargı çevresindeki veya geminin bulunduğu yerdeki icra dairesinden kararın infazını istemek zorundadır. Aksi hâlde, ihtiyati haciz kararı kendiliğinden kalkar.

Alakalı Yazılar

1 thought on “TTK Madde 1364”

  1. GEREKÇE/Madde 1364 – 2004 sayılı Kanunun 261 inci maddesinden uyarlanmıştır; ancak gemilerin limanlardaki kısa süreli beklemeleri dikkate alınarak, infazı isteme süresi üç güne indirilmiş ve geminin bulunduğu yer icra dairesinin dahi yetkili olduğu hükme eklenmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.