6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 1373

d) Saklı kalan haklar
MADDE 1373 (1) Geminin serbest bırakılması için teminat verilmesi, sorumluluğun kabulü veya herhangi bir itiraz ve def’iden ya da sorumluluğun sınırlandırılması hakkından vazgeçilmesi şeklinde yorumlanamaz.

Alakalı Yazılar

1 thought on “TTK Madde 1373”

  1. GEREKÇE/Madde 1373 – Tasarının 1370 ilâ 1371 inci maddeleri uyarınca güvence verilmesi veya 1372 nci madde uyarınca güvencenin kararlaştırılması, talebe karşı savunma haklarının kaybedilmesi anlamına gelmez; bu açıklayıcı kural, 1999 tarihli Sözleşmenin 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasından alınmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.