1 thought on “TTK Madde 1387”

  1. GEREKÇE/Madde 1387 – 2004 sayılı Kanunun 119 uncu maddesinde tanınmış olan pazarlık suretiyle satış olanaklarından birinci ve dördüncü bentlerde düzenlenen hallerin, mahcuz gemilere de uygulanacağı tasrih edilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.