6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 1397

i) Sekizinci sıra
MADDE 1397 (1) Sıra cetvelinin sekizinci sırasına, İcra ve İflas Kanununun 206 ncı maddesinin dördüncü fıkrasında sıralanan alacaklar kaydedilir.
(2) Birinci fıkrada sayılan alacakların sahipleri, kendi aralarında eşit hakka sahiptir.

Alakalı Yazılar

1 thought on “TTK Madde 1397”

  1. GEREKÇE/Madde 1397 – Cetvelin son sırasına, Tasarının 1390 ilâ 1396 ncı maddelerine girmeyen bütün diğer alacaklar kaydedilecektir. Bu alacaklar bakımından 2004 sayılı Kanunun 206 ncı maddesinin dördüncü fıkrası ile 207 nci maddesinde düzenlenen genel sıra kuralları uygulanacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.