6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 1404

4. Geçerli olmayan sigorta
MADDE 1404 (1) Sigorta ettirenin veya sigortalının, kanunun emredici hükümlerine, ahlâka, kamu düzenine, kişilik haklarına aykırı bir fiilinden doğabilecek bir zararını teminat altına almak amacıyla sigorta yapılamaz.

Alakalı Yazılar

1 thought on “TTK Madde 1404”

  1. GEREKÇE/Madde 1404 – Borçlar Kanununun 11 inci maddesinin bir uygulaması niteliğindeki 6762 sayılı Kanunun 1277 nci maddesindeki ilke Tasarının 1404 üncü maddesinde aynen korunmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.