TTK Madde 1407

b) Talimat bulunmaması
MADDE 1407 (1) Temsilci, sigorta ettiren tarafından, sigorta şartlarıyla ilgili herhangi bir talimat verilmemişse, sigorta sözleşmesini, sözleşmenin yapıldığı yerdeki mutat şartlara göre yapar.

Alakalı Yazılar

“TTK Madde 1407”

  1. GEREKÇE/Madde 1407 – 6762 sayılı Kanunun 1271 inci maddesinde yer alan düzenleme, Tasarının bu maddesinde de yer verilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.