6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 1414

b) Sigorta priminin artırılmasında fesih
MADDE 1414 (1) Sigortacı, sigorta teminatının kapsamında değişiklik yapmadan, ayarlama şartına dayanarak primi yükseltirse, sigorta ettiren, sigortacının bildirimini aldığı tarihten itibaren bir ay içinde sözleşmeyi feshedebilir.

Alakalı Yazılar

1 thought on “TTK Madde 1414”

  1. GEREKÇE/Madde 1414 – Uygulamada sigorta sözleşmeleri, ilke olarak, uzun dönemli veya en geç bir yıl için yapılmaktadır. Bu süre içinde, sigorta ettiren prim miktarında meydana gelebilecek değişiklikleri karşılayamayacak bir hale düşebilir. Bu nedenle, sigorta ettirene ayarlama şartına bağlı olarak sözleşme süresi içinde meydana gelen prim artışlarında sözleşmeyi sona erdirebilme hakkı tanınmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.