6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 1421

aa) Genel olarak
MADDE 1421 (1) Aksine sözleşme yoksa, sigortacının sorumluluğu primin veya ilk taksidinin ödenmesi ile başlar; kara ve denizde eşya taşıma işlerine ilişkin sigortalarda, sigortacı, sözleşmenin yapılmasıyla sorumlu olur.
(2) 1430 uncu madde hükmü saklıdır.

Alakalı Yazılar

1 thought on “TTK Madde 1421”

  1. GEREKÇE/Madde 1421 – Madde, 6762 sayılı Kanunun 1282 ile 1312 nci maddesinin tekrarı mahiyetindedir. Genel ilke niteliğindeki söz konusu düzenlemeler Tasarıda da aynen korunmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.