6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 143

b) Yeni kuruluş
MADDE 143 (1) Yeni kuruluş yolu ile birleşmede, bu Kanun ile 24/4/1969 tarihli ve 1163 sayılı Kooperatifler Kanununun, ayni sermaye konulmasına dair düzenlemeleri ve asgari ortak sayısına ilişkin hükümleri dışındaki maddeleri yeni şirketin kuruluşuna uygulanır.

Alakalı Yazılar

0 thoughts on “TTK Madde 143”

  1. GEREKÇE/Madde 143 – Yeni kuruluşta, yeni kurulan şirketin türü ne ise o türün kurulmasına ilişkin hükümler uygulanır. Ancak yeni türde asgarî ortak sayısı gösterilmişse buna ilişkin hüküm ile aynî sermayeye ilişkin hüküm uygulanmaz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.