6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 1532

H) Ticaret sicili harçları
MADDE 1532– (1) 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun hükümleri uyarınca tahsil edilen ticaret sicili harçlarının red ve iadeler düşüldükten sonra kalan tutarının yüzde yirmibeşi ticaret sicilini tutmakla görevli odaya kaydedilmek üzere aktarılır.

Alakalı Yazılar

1 thought on “TTK Madde 1532”

  1. GEREKÇE/Madde 1532 – 6762 sayılı Kanunun 26 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan harçlar ile ilgili düzenleme, kanun tekniği açısından daha uygun olacağı düşüncesiyle, Tasarıda son hükümlere ilişkin bölüme taşınmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.