0 thoughts on “TTK Madde 154”

  1. GEREKÇE/Madde 154 – Birleşme kararının ilânı; hem üçüncü kişiler hem de 158 inci maddenin uygulanması yönünden yönünden önem taşır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.